Факс апарати

Факс апарати и мултифункционални устройства
Факсимилните съобщения представляват предаване и приемане на текстове, графични изображения и др. чрез факсимилни апарати, свързани към телефонните постове.Те се яввяват  заместител на остарелите вече телексни съобщения при които има предаване и приемане само на текст.
 С напредването на технологиите факсимилните апарати стават многофункционални, с възможност за включване към компютърна мрежа и други допълнения, даващи възможност на факса да поеме функциите на принтер, скенер, телефонен секретар и телефонен апарат, което спестява средства, място и създава комфорт на работното място.
Цени >>