Гаранционно поддържане на телефонни централи

Гаранционно поддържане в цялата страна
Гаранционно поддържане на телефонни централи и системи
Всеки закупен от нас продукт има гаранция съгласно нормите по БДС за цялата страна.
Гаранционното поддържане е безплатно за неизправности и повреди възникнали в процеса на експлоатация, в следствие на скрит фабричен дефект, и се отстраняват от "Богорекс ТМ" ЕООД до 14 работни дни от датата на рекламацията.
Условия за гаранция и гаранционно поддържане:
• Гаранционна карта, попълнена от лицето продало или монтирало продукта.
• Фактура или копие от фактурата съответстваща на гаранционната карта.
• Протокол за монтаж и пускане в експлоатация на продукта.
Отпадане на гаранцията:
• Смущения в нормална работа, причина за която са външни фактори: дефекти на
  ел. инсталация, токови удари, мълнии, отклонения от стандартното напрежение
  220-230V / 50Hz.
• Консумативи приложени в комплекта (батерии, акумулатори, ленти, касети,
  мастила и др).
• Механични увреждания, корозия, овехтяване и козметични изменения.
• Ако продукта е разглобяван, ремонтиран или модифициран извън сервиза на
  "Богорекс ТМ" ЕООД.
• Ако дефекта е причинен от неправилно включване в електрическата или
  телефонната мрежа.
• Ако продукта е ползван с нестандартни аксесоари.