Сервизно поддържане на телефонни централи

Сервизно поддържане

Сервизно поддържане на телефонни централи и системи

Богорекс-ТМ извършва сервизно ( след гаранционно ) поддържане на телефонни централи и системи.

Услугата включва:

Обслужване и ремонт на телефонни централи;

• Допъпълнително разширяване капацитета на телефонни централи
 
• Софтуерен ъпгрейд на версията на централата (ако това е възможно)
 
• Препрограмиране (промяна в настройките) на централата по изисквания на
  клиента, и др дейности свързани с безпроблемната работа на комуникациите
  в офиса.

• Ремонт на телефонни централи, захранвания, разширителни платки и др,
  в следствие на токови удари и механични повреди.
 
• Ремонт и профилактика на телефонни апарати (аналогови, цифрови, безжични...),
  репитери, клетки за безжична връзка към телефонни централи и др.
 

Обслужване (ремонт) на телефонни инсталации и компютърни мрежи;

• Отстраняване повреди по вътрешната инсталация на офиса

• Промени в инсталацията на вътрешните постове

• Частична подмяна на телефонни инсталации

• Ремонт на домофонни инсталации (аудио и видео) и др.

• Обслужване (ремонт) на телефонни апарати, факс апарати, както и аудио и
  видеодомофонни системи.

• Хардуерно обслужване на компютърни мрежи. 

Услугата се предоставя по заявка на тел: 02 963 20 40 или 0888 502 999.
Срок на изпълнение: 3 работни дни от датата на заявката.