Абонаментно поддържане на телефонни централи

Абонаментно поддържане на телефонни централи и комуникационни системи

Абонаментно поддържане на телефонни централи и комуникационни системи

Избирайки да работите с нас, получавате гарантирано професионално отношение, бърза реакция, точен съвет, ниска цена и спестено време. Услугата гарантира бърза реакция, точен съвет, спестено време и ниска цена.

Услугата включва:
• Реагиране на повикване в рамките на работния ден
• Периодична профилактика (удължава безаварийната работа на абонаментното съоръжение)
• Консултации по телефона относно работата със системата
• Промяна на вътрешни номера и преместване на работни места с изградена вътрешна инсталация*
• Промяна в настройките на телефонната централа (препрограмиране) съобразно изискванията на клиента
• Без транспортни разходи (за абонати в рамките на град София)

* Пускането на нови постове с изграждане на нова инсталация не влиза в абонаментната поддръжка и се заплаща допълнително. Включването на новите постове и инсталации на абонаментна поддръжка става с анекс към договора след изтичане на гаранционния срок.

Абонаментната поддръжка на телефони и телефонна централа е опционална и подлежи на допълнително договаряне, в зависимост от конкретните услови в различните фирми.