Panasonic KX-TDA15

KX-TDA15

KX-TDA15

 
Кратко описание:

• 2 ISDN външни линии, които осигуряват провеждането на 4 разговора едновременно.
• Максималният брой външни линии е 8. (Възможност за инсталиране на модул за 2 градски CO PSTN линии)
• Вградени 4 хибридни порта за вътрешни линии.
• Максималният брой вътрешни е 16 (20 вътрешни с DXDP).
• 3 нива за автоматичен достъп и гласово упътване до желания номер.
• Пряк достъп до вътрешните постове (DISA) с изходящо съобщение.
• Съвместимост с гласова поща.
• Идентификация на повикването (CLIP).
• Компютърно - телефонна интеграция.
• Възможност за изграждане на многоклетъчна безжична система с клетъчни станции (CS).
• IP телефония (VoIP).
• Автоматично избиране на маршрут (ARS).
• Най - евтин маршрут (LCR).
 

 

Технически характеристики:

• Крайни параметри на крайните устройства за линия:
→ PT: KX-T7600 series: 90Ω; all other DPTs/APTs: 40Ω
→ SLT: 600Ω including set
→ Doorphone: 20Ω
→ PT-interface CS: 65Ω
• Минимално изолационно съпротивление:
15000Ω
• Максимален брой вътрешни телефонни апарати на линия:
→ 1 за PT или SLT
→ 2 Чрез паралелно или eXtra Device Device Port на PT и SLT
→ 3 Чрез свързване на порт за цифрово устройство eXtra на две DPT и SLT
• Напрежение на тока при звънене:
75V ms при 20Hz / 25Hz в зависимост от товара на звънене
• Максимално съпротивление за Trunk линия:
1600Ω
• Бутон Flash/Recall времеви обхват:
24 ms до 2032 ms
• BRI карти Вътрешен ISDN режим:
→ Захранващо напрежение: 40V
→ Захранваща мощност: 4.5W за 1 линия, 5W за 2 линии
→ Начин на захранване: Фантомно захранване
• Максимален ток за отваряне на вратата:
24V DC / 30V AC, 1A
• Импеданс на клемата за пейджинг:
600Ω
• Импеданс на клемата за външна музикка (BGM/MOH):
10 000Ω

Капацитет:

• Максимален брой външни линии;
→ Градски линии
8
→ VoIP линии
4
• Максимално крайно оборудване:
Аналогови телефонни апарати (SLT)
12
Системни телефонни апарати (PT)
Общо 16
→ Серия KX-T7600 (DPT)
16
→ KX-T7560 / KX-T7565 (DPT)
12
→ Други (DPT)
4
→ Аналогови системни телефонни апарати (APT)
4
DSS конзоли
4
Клетъчни станции (CS)
2
Преносими системни апарати (PS)
28
Система за гласова обработка (VPS)
4 порта (1 VPS)*¹
SLT, PT, DSS конзоли, CS, и VPS
Общо 20
Домофони
4
Отваряне на врати
4
———
*¹ В хибридната IP-PBX могат да се свържат максимум 4 порта (8 канала) от един VPS