Panasonic KX-TDA600

KX-TDA 600

Panasonic KX-TDA 600 


• Капацитет за разширяване до 640 външни и 960 вътрешни (макс. 688 до 1008 порта)
• ISDN съвместимост
• USB терминал
• QSIG цифрова мрежа, поддържаща основните функции за управление на обажданията, единен номерационен план и CLIP/COLP/CLIR/COLR
• Автоматично избиране на маршрут (ARS)
• Най-евтин маршрут (LCR)
• Мрежово-ориентиран продукт
• Поддръжка на  IP телефония
• Поддържа  компютърна телефония
• Мрежови приложения.
• Многоклетъчно безжично интегриране
• Интегриране със системи за обработка на глас
• Предаване на глас чрез Интернет (VoIP)
Цени ►