Panasonic KX-NCP - Презентация

Ново поколение IP централи

Последно поколение мрежово ориентирани цифрови телефонни централи Panasonic Мрежовите комуникационни платформи Panasonic (KX-NCP) са модерни комуникационни решения, предназначени за реализиране на унифицирани бизнес комуникации чрез усъвършенстване и разширяване на офисните комуникации с ефективни приложения за по-висока продуктивност. Унифицираните  комуникационни решения Panasonic KX- NCP 500/1000 могат да помогнат на бизнеса за намаляване на разходите, увеличаване на продуктивността и свързване на всички офиси, независимо от местонахождението им.
Презентация: Запознаване с възможностите на мрежовите комуникационни платформи Panasonic (KX-NCP)