Panasonic KX-NCP1000

KX-NCP1000 - IP телефонни централи
 KX-NCP1000 
 
 Унифицираните комуникационни решения Panasonic NCP могат да помогнатбизнеса за намаляване на разходите, увеличаване на продуктивността и свързване на всички офиси, независимо от местонахождението им. Системата е предназначена ефективно да активизира всеки аспект от комуникациите в компанията, позволявайки бърза възвръщаемост на инвестицията.
С новите KX-NCP комуникационни системи можете да изберете типа телефонни терминали, които най-пълно отговарят на вашите нужди. Платформата поддържа стилните и интуитивни цифрови и IP телефони, SIP телефони и DECT безжични телефони. Чрез поддръжката на широка гама телефони и факс-апарати, KX-NCP осигурява на компаниите огромен избор от решения за техните бизнес потребности. 
 Ценова листа ►
 Цени ►