KX-TE82493

KX-TE82493  

Карта за идентификация на повикването (CLIP).
Разрешава получаването на CLIP от 3бр. градски линии при повикване.
Получаването зависи и от модела на телефонният апарат.
Предназначена за централи от серията KX-TE.
За централи от серията KX-TEM са нужни 2бр. платки.