KX-TE82492

KX-TE82492

Карта за запис на гласови съобщения (VM).
Позволява използването на гласови съобщения без добавянето на отделна система за гласова поща.
Поддържа 8бр. пощенски кутии с общо време 60 мин. и собствени поздрави за всяка кутия.