te82460_m_web

KX-TE82460

Модул за управление на 2бр. домофона и 2бр. електрически брави
(DPH2 Door opener2).

Осигурява възможност за управление и комуникация на 2бр. входни врати - (вход - офис, параден - сервизен вход и др.)
Лесна за монтаж и адаптивна към всякакви домофонни системи.