KX-TE82461

KX-TE82461

Модул за домофонна система (DPH2 Door opener2). 
Възможност за комуникация и контрол на достъп до 4бр. входни точки.
Подходящ за група офиси, обединени в една централа.
Програмируем контрол на достъп за вътрешните номера.