KX-TE82474

KX-TE82474

Разширителен модул за 8 бр. вътрешни линии (SLC8).
• Модулът е предназначен за стандартни аналогови телефонни апарати.
• Използва се за разширение при централи с конфигурация от 6 градски и 16 вътрешни линии, като я разширява на 6 градски и 24 вътрешни линии.
• Монтира се само като трети разширителен модул и не може да бъде монтиран едновременно с KX-TE82480.