KX-TE82483

KX-TE82483

Разширителен модул за 3бр. градски и 8 бр. вътрешни линии (LCOT3 DHLC8). 
Предназначен за работа със системни и стандартни телефонни апарати.
Използва се като втори разширителен модул на централи с конфигурация с 3 градски и 8 вътрешни линии.
Допуска се инсталирането само на един модул.
За максимална конфигурация от 8 градски и 24 вътрешни линии се изисква съвместно използване с KX-TE82480.