KX-TE82491

KX-TE82491

Модул за запис на изходящи съобщения (DISA). 
Осигурява директно достъп до вътрешен номер или чрез система от гласови съобщения, обособени в менюта и подменюта на повече от две нива.
Автоматично разпознаване и пренасочване на факс-сигнал.