KX-TDA3183  Карта за 2 външни линии

KX-TDA3183

Модул за 2бр. Аналогови външни линии (LCOT2).
Съвместима с телефонни централи KX-TDA15 и KX-TDA30.
При KX-TDA15 се допуска инсталирането само един модул KX-TDA3183.