KX-TDA3283  Карта за ISDN линии BRI 1

KX-TDA3283  

2-канален ISDN модул (BRI1).
С капацитет за 1бр. ISDN телефонна линия тип 2BRI.  
Съвместима с телефонни централи Panasonic KX-TDA15.
Допуска се инсталирането само един модул KX-TDA3183.