KX-TDA3480  Модул за разговори през интернет

KX-TDA3480

4-канален VoIP GateWay модул (IP-GW4).
Предназначен за свързване с отдалечена телефонна система през InterNet чрез VPN протокол.
Съвместима с телефонни централи Panasonic KX-TDA15 и KX-TDA30.