KX-TDA3174  Карта за 8 вътрешни телефонни линии

KX-TDA3174

Модул за 8 аналогови вътрешни линии (SLC8). 
Предназначен за работа със стандартни телефонни апарати.
Съвместим с телефонни централи Panasonic KX-TDA15* и KX-TDA30.
____
* Допуска се само 1 модул с 8 SLC порта