KX-TDA3192  Карта за гласова поща

KX-TDA3192  
2-канален модул за гласова поща (SVM2).

Разширява възможностите на функцията DISA в телефонните централи Panasonic KX-TDA15 и KX-TDA30.

• Позволява използването на две съобщения едновременно.
• Възможност за конфигуриране и дистанционно прослушване на гласова поща.
• Максимален брой входящи съобщения - 32
• Максимално време за изходящи съобщения - 8˜15мин.
• Максимален брой модули в една централа - 2