KX-TDA3920  SD карта за обнoвяване на софтуера

KX-TDA3920

SD карта за Panasonic KX-TDA30 (SD).
Обновява софтуера и разширява софтуерно функциите на телефонната централа.
Актуализира старите версии като им добавя нови възможности за работа в интернет среда, ISDN, VoIP и др..