KX-TDA3180  Карта за 4 външни линии

KX-TDA3180  

Разширителен  модул за 4 аналогови външни линии (LCOT4).
Предназначен за телефонна централа Panasonic KX-TDA30.
Възможност за добавяне на CID-4 (Caller ID) - опция.