KX-TDA3173  Карта за 4 вътрешни телефонни линии

KX-TDA3173

Разширителен модул за 4 аналогови вътрешни линии (SLC4).
Предназначена за работа с телефонни централи Panasonic KX-TDA30.
Работи с всички стандартни (SLT) телефонни апарати от типа на Panasonic KX-TS500, KX-TS100, както и всички безжични и DECT телефонни апарати, предназначени за глобалната телефонна мрежа.