KX-TDA0288

KX-TDA0288

Карта за цифрови ISDN (BRI8) линии.
Картата е с капацитет 8 канала (RJ45) за 4 ISDN линии тип 2BRI.
Предназначена за употреба в телефонни централи Panasonic KX-TDA100, KX-TDA100D, KX-TDA200, KX-TDA600, KX-TDE100, KX-TDE200 и KX-TDE600.