KX-TDA0490

KX-TDA0490

16 канална VoIP GateWay карта (EIP-GW16)
Мрежова карта за осъществяване връзка между телефонни централи чрез VoIP (гласов интернет протокол).
Предназначена за работа с телефонни централи Panasonic KX-TDA100, KX-TDA100D, KX-TDA200, KX-TDA600, KX-TDE100, KX-TDE200 и KX-TDE600.