KX-TDA0170

KX-TDA0170

Цифрово-аналогова хибридна карта за 8 вътрешни линии (DHLC8). 
Работи със системни апарати серия Panasonic KX-T7700, както и всички стандартни жични и безжични телефонни апарати, работещи в глобалната телефонна мрежа.
Предназначена за работа с телефонни централи Panasonic KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDA600, KX-TDE100, KX-TDE200 и KX-TDE600.