KX-TDA0172

KX-TDA0172

Цифрова карта за 16 вътрешни линии (DLC16)
Работеща със системни апарати серия Panasonic KX-T7600 и KX-DT.
Предназначена за работа с телефонни централи Panasonic KX-TDA100, KX-TDA100D*, KX-TDA200, KX-TDA600, KX-TDE100, KX-TDE200 и KX-TDE600.  
___
* При KX-TDA100D е отстранена захранващата мощност от 15V. Новият софтуер на KX-TDA0171/0172 прави проверка за типа на системния телефон (DPT) и не се стартира при стари DPT и DSS конзоли. За да се ползват съществуващите карти в KX-TDA100D трябва да се подмени софтуера на картата с нов.