KX-TDA0168

KX-TDA0168 

Карта за идентификация на повикването за вътрешни линии (EXT-CID). 
Предназначена за работа с телефонни централи Panasonic KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDA600, KX-TDE100, KX-TDE200 и KX-TDE600.