KX-TDA0410  модул за CTI

KX-TDA0410 

Карта за компютърно - телефонна интеграция (CTI Link Card).
Предназначена за работа с телефонни централи Panasomic KX-TDA100, KX-TDA100D и KX-TDA200.