KX-A229

KX-A229

Кабелен комплект за аварийно захранване (тип L).
Предназначен за телефонни централи Panasonic KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDA600, и KX-TDE.
Кабелите свързват захранващият блок (тип L) на телефонната централа към 3бр. акумулаторни батерии (12V) и с капацитет не по-голям от 28Ah. (препоръчва се с цел правилното зареждане и удължаване живота на акумулаторните батерии).