KX-T7765

KX-T7765 

Домофонен модул за външно повикване 
• Устойчив на атмосферни влияния.
• Лесно и удобно осъществяване на контакт само с един бутон.
• Възможност за пренасочване на контакта на други вътрешни телефони.
• Съвмeстимост с всички телефонни централи Panasonic.