KX-TDA0182 - карта за директно повикване (DID8)

KX-TDA0182 

8-портова карта за директно повикване (DID8).
Осигурява автоматично определяне на посоката на входящото повикване с DID / DDI броя предварително програмирани дестинации. Всеки DID / DDI номер е равен на една дестинация и може да бъде програмиран в 4 режима (ден / обяд / почивка / нощ).
Предназначена за работа с телефонни централи Panasonic KX-TDA100, KX-TDA100D, KX-TDA200, KX-TDA600, KX-TDE100, KX-TDE200 и KX-TDE600.