KX-TDA6110  Карта за включване на допълнителни разширителни блокове

KX-TDA6110

Карта за включване на допълнителни разширителни блокове (BUS M). 
Предназначена за включването на втори допълнителен блок (KX-TDA620 или KX-TDE620) към телефонни централи Panasonic KX-TDA600 и KX-TDE600. 
Свързва се в специален слот (само на основното тяло).