KX-TDA6111  Карта за включване на трети и четвърти допълнителен блок

KX-TDA6111  

Карта за  допълнителни разширителни блокове (BUS ME). 
Монтира се в основния блок на базовият модул (BUS-M).
Предназначена за включването на трети и/или четвърти допълнителен разширителен блок (KX-TDA620 или KX-TDE620) към телефонни централи Panasonic KX-TDA600 и KX-TDE600.