KX-TDA6920

KX-TDA6920

SD карта за обновяване версията на софтуера (SD).
Разширява възможностите на централата и добавя нови функции.
Предназначена за телефонни централи Panasonic KX-TDA600.