KX-A421

KX-A421

Допълнително захранване за KX-NCP0158