TDE0105 - схема на включване
Инсталира се на мястото на IPCEMPR картата.