KX-DT346-W

KX-DT346-W

Цифров системен телефонен апарат (DPT)  
Предназначен за цифрови телефонни централи Panasonic KX-TDA, KX-TDE, KX-NCP.
Основни характеристики;
• Осветен дисплей с 6 реда
• 24 гъвкави СО бутони
• Цифров микрофон-говорител
• 60-бутонна DSS конзола (Опция: KX-DT390)
• Bluetooth модул (Опция: KX-NT307)
• Допълнителна клавиатура с 12 бутона (Опция: KX-NT303)
• USB модул (Опция: KX-DT301)

Допълнителни аксесоари: