KX-T7630

 KX-T7630 

Цифров системен апарат (DPT)
Предназначен за работа с цифрови телефонни централи от серията KX-TDA.  
Основни характеристики:
• Дисплей с 3 реда
• 24 програмируеми бутона за външни линии
• Микрофон-говорител
• XDP вход за аналогово устройство и цифров DXDP вход
• Цвят: бял, черен

Допълнителни аксесоари: