KX-T7633 W

KX-T7633

Цифров системен апарат (DPT)  
Предназначен за цифрови телефонни централи от серията KX-TDA.
Основни характеристики:
• Осветен дисплей с 3 реда
• 24 програмируеми бутона за външни линии
• Микрофон-говорител
• Допълнителни 12 бутона за външни линии и USB порт (опция)
• XDP вход за аналогово устройство и цифров DXDP вход  
• Цвят: бял, черен
Инструкция за употреба ►

Допълнителни аксесоари: