KX-T7636

KX-T7636

Цифров системен телефонен апарат (DPT).
Предназначен за цифрови телефонни централи от серията KX-TDA.   
Характерристики:
• Осветен дисплей с 6 реда
• 24 програмируеми бутона за външни линии
• Микрофон-говорител
• Допълнителни 12 бутона за външни линии и USB порт (опция)
• XDP вход за аналогово устройство и цифров DXDP вход 

Допълнителни аксесоари: