KX-T7601_m

KX-T7601 

USB допълнителен модул. 
За връзка на цифров системен апарат (DPT) с персонален компютър (CTI софтуер).
Предназначен за цифрови системни апарати Pnansonic KX-T7633, KX-T7636,