Panasonic KX-TDE600

KX-TDE600 цифрови централи с IP ориентация

Panasonic KX-TDE600 


• Капацитет за разширяване до 640 външни и 960 вътрешни (макс. 688 до 1008 порта)  
• ISDN съвместимост  
• USB терминал  
• QSIG цифрова мрежа, поддържаща основните функции за управление на обажданията, единен номерационен план и CLIP/COLP/CLIR/COLR  
• Автоматично избиране на маршрут (ARS)  
• Най-евтин маршрут (LCR) 
• Мрежово-ориентиран продукт  
• Поддръжка на  IP телефония  
• Поддържа  компютърна телефония  
• Мрежови приложения.  
• Многоклетъчно безжично интегриране  
• Интегриране със системи за обработка на глас  
• Предаване на глас чрез Интернет (VoIP)

Цени ►