KX-TDE6101

KX-TDE6101

CPU карта за телефонна централа KX-TDE600 (MPR). 
Разполага с 2-порта Ethernet, 2 вградени канала за гласова поща слот за DSP-процесор, който се изисква за традиционните комуникации и IP-PBX единици. 
Поставянето на карта KX-TDE6101 в централа KX-TDA600 ви позволява бързо и изгодно да преминете към нова платформа с подобрена поддръжка за IP-телефония, като се обновява версията на  телефонната централа до KX-TDE600.