Panasonic KX-T2371

KX-T2371 

 Стандартен телефонен апарат подходящ както за офиси, така и в домашни условия. Със своя допълнителен порт (Data-Port) апаратът е подходящ за телефонни линии, ползващи факс, модем, телефонен секретар, допълнителен телефонен апарат (дериват) и други устройства, работещи паралелно с телефона.
 
Технически характеристики:
• 3-степенен контрол силата на звука в телефонната слушалка.
• Повторно набиране на последно набран номер.
• 3-степенен регулатор на звънеца (Изкл./Слабо/Силно).
• Светлинен индикатор на позвъняването.
• 10 памети за бързо набиране на телефонни номера с бутоните на цифровата клавиатура.
• 3 бутона с памет за бързо набиране на телефонни момера с едно натискане.
• Възможност за монтиране на стена.7
• Допълнителен порт за включване на дериватен телефон, факс-апарат, телефонен секретар, модем и др..
• Захранване от телефонната линия.