Panasonic KX-T2375

KX-T2375 

 Технически характеристики:
• Едноредов LCD дисплей (16 знака)
• Бутон за говорител с микрофон / слушалка (SP-PHONE / HEADSET).
• Бутони за електронно регулиране силата на звука на говорителя с микрофон (8 степени) или на слушалката (4 степени).
• Заключване на избирането.
• Ограничаване на избирането. (Забрана на избрана група телефонни номера за избиране.)
• Букса за включване на допълнителна слушалка за глава.
• Допълнителен порт за включване на дериватен телефон, факс-апарат, телефонен секретар, модем и др..
• 3-степенен регулатор на звънеца (Изкл./Слабо/Силно).
• Памет за 20 телефонни номера (до 22 цифри).
• 10 бутона за бързо избиране на запаметени телефонни номера (горно и долно ниво)
• Захранване - 3бр алкални АА батерии (дължината на живота е приблизително 6 месеца) и от телефонната линия.