NCP0158 Working scheme

KX-NCP0158 схема на работа

  

  Свързването през Интернет осигурява връзка с централния офис
 на произволно големи разстояния.