KX-NT307_install

При свързване системни телефони (DPTs) чрез цифров XDP-порт, този допълнителен модул не може да се използва.