KX-NT307_m
Ползването на Bluetooth модул зависи от софтуерната версия на телефонната централа (PBX).
Консултирайте се с вашия дилър за повече информация. 
за KX-TDA30 v.5; 
за KX-TDA100/200 v.5; 
за KX-TDA600 v.5; 
за KX-TDE100/200 v.2 или v.3; 
за KX-TDE600 v.2; 
за NCP500/1000 всички версии.

KX-NT307_a (cover)