TDA0141 схема на включване

TDA0141 базова схема на включване

  Схема на включване